ข่าวล่าสุด

นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ ตรวจความเรียบร้อยในการเตรียมการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ทั้ง ๓ หน่วยเลือกตั้ง

นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ พร้อม นางมาลัย ไทยดำรงค์ และเจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ ได้ไปตรวจความเรียบร้อยในการเตรียมการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ทั้ง ๓ หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ สถานที่ ห้องบัวตอง หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สถานที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สถานที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗