ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 ร่วมการประชุมสมัชชาการศึกษา “ครูสอนดี และภาคีเครือข่าย” โครงการถักทอเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย(สสค.)

การประชุมสมัชชาการศึกษา “ครูสอนดี และภาคีเครือข่าย” โครงการถักทอเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เวทีสมัชชาการศึกษาแม่ฮ่องสอนโซนใต้ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านสุรพล พนัสอำพล เป็นประธานพิธีเปิด/นายอำเภอแม่สะเรียงและนายอำเภอสบเมยมาร่วมเสวนา โดยสมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานส่งเสริมสังคมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน