ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ จัด “ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประจำปีการศึกษา 2556 ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่าย สพป.มส.2 ณ สวนรุกขชาติห้วยชมภู ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา 09.00 น.

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานเปิด “ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประจำปีการศึกษา 2556 ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่าย สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยนายทองสุข นิลภา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง “บ้านโป่ง” กล่าวรายงาน และมีแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา 09.00 น. สวนรุกขชาติห้วยชมภู