ข่าวล่าสุด

พิธีมอบรางวัล นักเรียนอนุบาลธารทิพย์และสมาร์ทเบรนสาขาแม่สะเรียง จากการแข่งขัน คณิตคิดเร็ว สมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล นักเรียนอนุบาลธารทิพย์และสมาร์ทเบรนสาขาแม่สะเรียง จากการแข่งขัน คณิตคิดเร็ว สมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 โดยนักเรียนอนุบาลธารทิพย์ คว้ารางวัลมา 5 รายการ แชมป์ภาคเหนือและเหรียญทอง 1 รางวัล เหรียญเงิน 1 รางวัล เหรียญทองแดง 3 รางวัล