ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ จัดโครงการประชุมเสวนาองค์คณะบุคคล (ไตรภาคี) (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา,กพท,กตปน.) ณ โรงแรมแทมมารีน แกรนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗

นายทวงทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการประชุมตามโครงการประชุมเสวนาองค์คณะบุคคล (ไตรภาคี) (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา,กพท,กตปน.)ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ โรงแรมแทมมารีน แกรนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่สะเรียง โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมเสวนาในครั้งนี้