ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงโปรดให้ ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมอบถุงพระราชทาน เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยา หมู่ที่ ๑ ตำบลกองก๋อยอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันพุธ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

นายทวงทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงโปรดให้ ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมอบถุงพระราชทาน เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยา หมู่ที่ ๑ ตำบลกองก๋อยอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑,๕๐๐ ถุง ในวันพุธ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗