ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพ แม่สะเรียงและได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗

นายทวงทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพ แม่สะเรียงและได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆอำเภอแม่สะเรียง ได้ร่วมกิจกรรมและได้รับความสุข..โดยมีของ ขวัญของรางวัลกิจกรรมการละเล่นมากมายจากทีมงาน ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗