ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านสบหาร ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยนายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอแม่สะเรียง ได้เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านสบหาร โดย นายอินทร รักชาติพงษ์พันธ์ นายก อบต.บ้านกาศ ได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสุข..โดยมีของ ขวัญของรางวัลกิจกรรมการละเล่นมากมายจากทีมงาน ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗