ข่าวล่าสุด

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ สพป.มส.๒ และคณะกรรมการจัดการแสดงกายกรรมมอบเงินสมทบทุนจัดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๗ จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ในวันประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นตัวแทนคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ สพป.มส.๒ และคณะกรรมการจัดการแสดงกายกรรมมอบเงินสมทบทุนจัดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๗ จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ให้กับนายกสมาคมผู้บริหารอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย ในวันประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน