ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ จัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและบุคลากรภายในสังกัด เพื่อให้มีความสามัคคี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและบุคลากรภายในสังกัด เพื่อให้มีความสามัคคี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ โดยมีการทำบุญตักบาตรและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗