ข่าวล่าสุด

พีธีเปิดงานกีฬานักเรียนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2  เป็นประธาน ในพีธีเปิดงานกีฬานักเรียนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการออกกำลังกาย และให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ในวันที่ 26 ธ.ค.56  ณ สนามกีฬาโรงเรียนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร