ข่าวล่าสุด

พีธีเปิดงานกีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธาน ในพีธีเปิดงานกีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการออกกำลังกาย และให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ในวันที่ 13 ธ.ค.56  ณ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์