ข่าวล่าสุด

พีธีเปิดการแสดงกายกรรมแชมป์โลกคณะซานตง เพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยโรคเอดส์มูลนิธิธรรมรักษ์และกิจกรรมวันครู ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2  และนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 ร่วมงานพีธีเปิดการแสดงกายกรรมแชมป์โลกคณะซานตง เพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยโรคเอดส์มูลนิธิธรรมรักษ์และกิจกรรมวันครู ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ในวันที่ 12 ธ.ค.56