ข่าวล่าสุด

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ในการเปิดป้ายอาคารเรียนพระราชทานและหอประชุมศรีสังวาลย์ ณ โรงเรียนล่องแพวิทยาและโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ในวันที่ 4 ธ.ค.56

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2  และนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2  พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ข้าราชการในสังกัด สพป.มส.2 และพสนิกรทุกหมู่เหล่า รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ในการเปิดป้ายอาคารเรียนพระราชทานและหอประชุมศรีสังวาลย์ ณ โรงเรียนล่องแพวิทยาและโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ในวันที่ 4 ธ.ค.56