ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน ศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 8/56

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 พร้อมด้วยนายจรูญแสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน ศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 8/56 วันที่ 29 พ.ย.56 ณ ห้องประชุมบัวตอง