ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 การประชุมการหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริม สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง ครั้งที่ 1/2556

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการประชุมการหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริม สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 28 พ.ย.56 ณ ห้องประชุมบัวตอง