ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2553-2555

สพป.มส.2 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2553-2555 โดยมี นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2  พร้อมด้วยนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 27 พ.ย.56 ณ ห้องประชุมบัวตอง