ข่าวล่าสุด

ตรวจเยี่ยมการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา และโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

พล.อ.อ. ธีระพล คล้ายพันธ์ รองสมุหราชองครักษ์ ตรวจเยี่ยมการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา และโรงเรียนสังวาลวิทยา โดยมี นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 และนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 ให้การต้อนรับและร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  วันที่ 18 พ.ย.56  ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา