ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ นำโดยนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำสพป.มส.๒ เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านผาผ่า ในวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๕๖

สพป.มส.๒ นำโดยนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำสพป.มส.๒ เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านผาผ่า ในวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๕๖