ข่าวล่าสุด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2555 เพื่อดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตภาคเหนือต่อไป  โดยมีนายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ในวันที่ 1 กันยายน 2555 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง จ.เเม่ฮ่องสอน

เว็บไซต์ สพฐ.  http://www.obec.go.th/news/26931