ข่าวล่าสุด

พิธีเปิดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โรงเรียนบ้านแม่ลิด

โรงเรียนบ้านแม่ลิด ร่วมกับโรงเรียนรีเจ้นท์พัทยา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามระดับชั้น จากเจ้าของภาษา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยนายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ณ โรงเรียนบ้านแม่ลิด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555