[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มอำนวยการ 4 / ส.ค. / 2559
การออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 12 / ก.ค. / 2559
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการค่าศึกษาบุตร
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการค่าศึกษาบุตร อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 12 / ก.ค. / 2559
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 11 / ก.ค. / 2559
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการติดตาม อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 11 / ก.ค. / 2559
สื่อ EDLTV
สื่อ EDLTV อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 11 / ก.ค. / 2559
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 11 / ก.ค. / 2559
คลังความรู้ DLIT
คลังความรู้ DLIT อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 7 / ก.ค. / 2559
เอกสารแนวทางการดำเนินงานนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมิลและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เอกสารแนวทางการดำเนินงานนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมิลและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
Tip & Trick ICT 7 / ก.ค. / 2559
คู่มืการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์การจัดการความรู้ สพป.มส.2
คู่มืการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์การจัดการความรู้ สพป.มส.2 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Tip & Trick ICT 8 / ม.ค. / 2558
พัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5 พื้นฐาน
เรียนฟรี!! คอร์ส "พัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5 พื้นฐาน" อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 / ม.ค. / 2558
แนวข้อสอบเตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3 , ป.6 แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ
แนวข้อสอบ เตรียมสอบ NT , O-Net ประถม ป.3, ป. 6 และคำแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ การสอบ NT ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มีการปรับรูปแบบการสอบใหม่ให้สอดคล้องกับการประเมินในระดับนานาชาติ PISA อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร.0-5362-1303 โทรสาร. 0-5368-1329