[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

นายบุญชู จันทร์ดำ
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

การจัดการความรู้

      (Knowledge Management)

หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยการจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความชำนาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางนำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาละเทศะยิ่งขึ้น

การออกเสียงประชามติ....
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิกา....
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิกา....
การประชุมคณะกรรมการต....
สื่อ EDLTV....
มูลนิธิการศึกษาทางไก....
คลังความรู้ DLIT....
เอกสารแนวทางการดำเนิ....
คู่มืการเข้าสู่ระบบเ....
พัฒนาเว็บไซต์ด้วย HT....
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการ ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 18
ลิ้งค์น่าสนใจ
แผนการจัดการความรู้
แบบฟรอ์มต่าง ๆ  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 นายสมคิด ศรีธร 8
 ชุติพงศ์ 5
 อุษณีย์ มโนวงศ์ 3
 นางสาวอรุณี ศรีธร 2
 สิรินาถ สงวนศิลป์ 2
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
56 คน
สถิติปีนี้
276 คน
สถิติทั้งหมด
2563 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
Tip & Trick ICT
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
แก้ไขโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมการสร้างเว....
รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ปีง....
ข่าวสารประชาสัมพันธ์....
ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้


         ผลงานนักเรียนโรงเรีนยไทยรัฐวิทยา


         ผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

การออกเสียงประชามติ
    การออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 .....อ่านต่อ

แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการค่าศึกษาบุตร
    แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการค่าศึกษาบุตร.....อ่านต่อ

แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
    แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล.....อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
    ประชุมคณะกรรมการติดตาม.....อ่านต่อ

สื่อ EDLTV
    สื่อ EDLTV.....อ่านต่อ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
    มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ
แบบฟอร์มต่าง ( 167 / )
แบบแสดงความจำนงเป็นสมาชิก ชมรมคนรักในหลวง
แบบขแสดงความจะนง เข้าร่วมเป็นสมาชิก "ชมรมคนรักนายหลวง" ด้วยความเต็มใจยิ่งพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมของชมรม
โปรแกรมน่าสนใจ ( 153 / )
โปรแกรมตกแต่งภาพ Photoscape
โปรแกรมตกแต่งภาพ Photoscape
โปรแกรมน่าสนใจ ( 129 / )
โปรแกรมตกแต่งภาพ Gimp
โปรแกรมตกแต่งภาพ Gimp
   
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร.0-5362-1303 โทรสาร. 0-5368-1329