[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เรื่อง : เอกสารแนวทางการดำเนินงานนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมิลและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


เอกสารแนวทางการดำเนินงานนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมิลและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 139 |
ผู้เขียน : นายสมคิด ศรีธร
หน่วยงาน : งานพัฒนาสือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร.0-5362-1303 โทรสาร. 0-5368-1329