[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
เรื่อง : แก้ไขโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมการสร้างเว็บไซต์ e-learning ด้วย google sites 16-17 กรกฎาคม 2559
ผู้เขียน : administrator
พุธ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 150

 เนื่องจากรายชื่อที่ส่งไปในการรับส่งเอกสารได้มีการส่งไฟล์รายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมผิดพลาดไปและทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะได้ส่งไฟล์รายชื่อโรงเรียนที่จะเข้ารับการอบรมใหม่ทางระบบรับส่งเอกสารใหม่นะครับเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร.0-5362-1303 โทรสาร. 0-5368-1329