[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
เรื่อง : รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2559
ผู้เขียน : administrator
อังคาร ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 137

 ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2559 (แจ้งให้ทุกโรงเรียนแล้ว ตามหนังสือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/1935 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559)  รายงานข้อมูลทางเว็ปไซด์      

e-budget.jobobec.in.th

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร.0-5362-1303 โทรสาร. 0-5368-1329