[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
เรื่อง : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ผู้เขียน : จันทร์ วังกัลยา
ศุกร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 160เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร.0-5362-1303 โทรสาร. 0-5368-1329