นักเรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อ

ประเภท(เรียนต่อ) จำนวน (คน)
นักเรียนจบทั้งหมด 1,863
สังกัดสพฐ. 1,673
สังกัดเอกชน 8
รร.พระปริยัติธรรม 75
กศน. 42
อื่นๆ 64