นักเรียนจบ ม.6 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ

ประเภท จำนวน (คน)
นักเรียนจบทั้งหมด 76
ศึกษาต่อ 57
ไม่ศึกษาต่อ 10
อื่นๆ 9
ประเภท จำนวน (คน)
ศึกษาต่อทั้งหมด 57
มหาวิทยาลัย 20
อาชีวะศึกษา 29
สถาบันอื่นๆ 8
ประเภท จำนวน (คน)
ไม่ศึกษาต่อทั้งหมด 10
ประกอบอาชีพ 10
ไม่ประกอบอาชีพ 0
บวชในศาสนา 0