บุคลากรย้ายออกไปสังกัดอื่น
โรงเรียนในสังกัด
ข้อมูล ชพค.,ชพส.
 
 
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมฆ่าไวรัส
รหัสสมาชิก
รหัสผ่าน

นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 9/4/2552
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2