สพป.แม่ฮ่องสอนเขต  2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  
178 หมู่ 2 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทร 053 - 621303  ต่อ 16  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรสาร. ต่อ 25